Over stichting podium frysKlassiek

Wie zijn wij?

Stichting podium frysKlassiek
p/a Singel 38, 8408 CA Lippenhuizen
06-11002667

www.podiumfrysklassiek.nl
info@podiumfrysklassiek.nl

voorzitter Jan de Jong
penningmeester Afke Wijngaarden
secretariaat Jet Haanstra
algemeen adj. Foekje Ybema
projectcoördinator Pietie Tichelaar
artistiek leider Pauli Yap
fiscaal nummer pfK 855408315
Kamer van Koophandel 63800950