Wat wil podium frysKlassiek bereiken

De hoofddoelstelling van podium frysKlassiek staat kernachtig omschreven in de oprichtings-statuten:

‘Het stimuleren en initiëren van concerten met klassieke muziek op verschillende locaties , voornamelijk in de provincie Fryslân’.

Op welke wijze kan dat worden verwezenlijkt?

De stichting tracht deze onder meer de doelstelling te verwezenlijken door:

  • het organiseren van podiumactiviteiten op locatie
  • Een thuishonk bieden aan twee kwaliteitsconcerten per jaar, uitgevoerd door gevorderde zangers, met of zonder instrumentale begeleiding.
  • het verstrekken van compositieopdrachten
  • het mogelijk maken van bijzondere CD-  en of video-opnames
  • het stimuleren en organiseren van samenwerkingsprojecten tussen verschillende kunstvormen
  • de concerten een educatief karakter te geven door middel van lesbrieven en praktijk(mid)dagen voor scholen
  • het verzorgen van inleidingen voorafgaand aan de concerten, als voorbereiding op het komende concert

 Genieten vooraf, tijdens en na afloop

Door het aanbieden van goede, informatieve programmaboekjes worden onze bezoekers ingewijd in de wetenswaardigheden rond de uit te voeren muziek.
Meestal is er gelegenheid om na afloop van het concert onder het genot van een drankje even na te praten. Voor projectmedewerkers wordt er van elk concert een opname gemaakt.