fbpx
07-05-2016

ANBI Status

Naam instelling: Stichting podium frysKlassiek

Informatienummer (RSIN) : 8554.08.315

Contactgegevens: J. de Jong, voorzitter, Túnkerij 48, 8501 TJ Joure.

Doelstelling:

  1. Het stimuleren, initiëren, en organiseren van concerten met klassieke muziek op verschillende lokaties, voornamelijk in de provincie Friesland.
  2. Podium bieden aan binnen deze doelstelling passende instrumentale- en vocale ensembles.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband houden in de ruimste zin of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Bestuurssamenstelling:

  • J. de Jong, voorzitter
  • J.H. Haanstra, secretaris
  • A. Wijngaarden, penningmeester

Beloningsbeleid:

In de stichting zijn geen personen werkzaam met een dienstverband.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding.

 

Financiële verantwoording:

De stichting is met haar activiteiten gestart in juli 2015. Het eerste project met als thema ‘The Scarlatty family’ werd uitgevoerd in februari 2016. Dit is in samenwerking met de Nederlandse Bach Academie gerealiseerd. Daarvoor is subsidie ontvangen van de provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden en een aantal fondsen. Het project is financieel afgerond met een positief saldo.

 

Het beleidsplan:

Beleidsplan Stichting podium frysKlassiek

Jaarrekening:

Jaarrekening-2017-2018

×

Hallo!

Klik op het visitekaartje van Jet om met haar via WhatsApp te chatten of stuur een e-mail naar info@podiumfrysklassiek.nl

× Hoe kan ik je helpen?