Hoe realiseren we dit alles?

De recettes:
De inkomsten zijn helaas bescheiden. We hebben te maken met een dunbevolkte regio, zodat de mogelijkheden om veel potentiële bezoekers te bereiken gering zijn. Dat heeft zijn weerslag op het vinden van sponsoren die flink of structureel willen investeren. Door de nadruk te leggen op de kwaliteit van zowel de programmering als de uitvoerende musici en koorleden en op het educatieve karakter van ons werk, lukt dat tot nu toch nog steeds goed.

De subsidies:
De Subsidies van gemeenten, provincie, stichtingen en fondsen zijn voor ons een belangrijke bron van inkomsten.
Mede door hen zijn de concerten tot nu toe altijd financieel haalbaar gebleken..

De Vrienden:
Podium frysKlassiek wil meer zijn dan alleen een concertorganisatie. Ook wil zij haar bezoekers op een persoonlijke manier betrekken bij de concerten. Daarom heeft zij een ‘Vriendenkring’. De Vrienden van Podium frysklassiek leveren een financiële bijdrage en vormen zo een vaste bron van inkomsten. Zij worden altijd op de hoogte gehouden van de aankomende concerten.
Het is een van de speerpunten van het beleid om de komende jaren het Vriendenbestand verder te ontwikkelen.