Auditieronde podium frysKlassiek op 11 mei en 17 mei. Lees meer in het bericht op deze site!
07-10-2015

Over stichting podium frysKlassiek

Wie zijn wij?

Stichting podium frysKlassiek
p/a Singel 38, 8408 CA Lippenhuizen
06-11002667

www.podiumfrysklassiek.nl
info@podiumfrysklassiek.nl

voorzitter    Jan de Jong
penningmeesterAfke Wijngaarden
secretariaatJet Haanstra
algemeen adj.Foekje Ybema
projectcoördinatorPietie Tichelaar

artistiek adviseurPauli Yap

fiscaal nummer pfK:855408315
Kamer van Koophandel:63800950