07-10-2015

Over stichting podium frysKlassiek

Wie zijn wij?

Stichting podium frysKlassiek
p/a Singel 38, 8408 CA Lippenhuizen
0516-463000

www.podiumfrysklassiek.nl
info@podiumfrysklassiek.nl

voorzitter    Jan de Jong
penningmeesterAfke Wijngaarden
secretariaatJet Haanstra
algemeen adj.Foekje Ybema
artistiek adviseurPauli Yap

fiscaal nummer pfK:855408315
Kamer van Koophandel:63800950


Wat wil podium frysKlassiek bereiken?

De hoofddoelstelling van podium frysKlassiek staat kernachtig omschreven in de oprichtings-statuten:

‘Het stimuleren en initiëren van concerten met klassieke muziek op verschillende locaties , voornamelijk in de provincie Fryslân’.

Op welke wijze kan dat worden verwezenlijkt?

De stichting tracht deze onder meer de doelstelling te verwezenlijken door:

  • het organiseren van podiumactiviteiten op locatie
  • een thuishonk te bieden aan het Warnser Bach Ensemble en It Kryst Kollektyf of een ander project.
  • het verstrekken van compositieopdrachten
  • het mogelijk maken van bijzondere CD-  en of video-opnames
  • het stimuleren en organiseren van samenwerkingsprojecten tussen verschillende kunstvormen
  • het ondersteunen van nieuwe initiatieven zoals het Brulboei-orgelproject
  • het verzorgen van inleidingen voorafgaand aan de concerten, als voorbereiding op het komende concert

 Genieten vooraf en na afloop

Hoe belangrijk het ook is om live aanwezig te zijn bij een voorstelling of concert, tegenwoordig is ook het ‘vastleggen’ van de gebeurtenis middels beeld en geluid een voor velen gewenste aanvulling of een mogelijk alternatief. Ook het verzorgen van goede en informatieve programmaboekjes is een vanzelfsprekend onderdeel van het geheel.
Tevens worden voorafgaand aan de concerten regelmatig inleidingen verzorgd, waarmee de bezoekers kunnen worden voorbereid op het komende concert. Kennis omtrent het gebodene kan vanzelfsprekend een meerwaarde betekenen voor de beleving van de muziek.