07-10-2015

Het Warnser Bach Ensemble

Het Warnser Bach Ensemble is een gezelschap van zangers en instrumentalisten die één periode per jaar bij elkaar komen, meestal in het dorpscultuurhuis ‘De Spylder’ van Warns om een reeks concerten in verschillende sfeervolle kerkjes in Friesland voor te bereiden. Het koor bestaat uit zo’n 22 vergevorderde amateurzangers waaruit ook de  solisten worden gerekruteerd. De professionele instrumentale groep heeft een wisselende enkelvoudige bezetting van spelers op authentieke instrumenten. Het merendeel is afkomstig  uit het barokorkest Concerto d’ Amsterdam. Vanaf de oprichting in 2000 staat het Warnser Bach Ensemble onder leiding van initiatiefneemster en dirigente Pauli Yap.

Bij de programmering staat de muziek van J.S. Bach en zijn tijdgenoten centraal, met soms een uitstapje naar een andere stijlperiode. Zo werden o.a. verschillende cantates, de mis in g-klein en een aantal motetten van J.S. Bach uitgevoerd, evenals het Dixit Dominus van G.F.Händel, de Vesperae Solennes de Confessore van W.A. Mozart, de Musikalische Exequien van Schütz en het Requiem van Antonio Lotti. Het Warnser Bach Ensemble concerteerde in de vele karakteristieke kerken die Friesland rijk is o.a. Dokkum, Jorwerd, Joure, Easterlittens, Stiens, Langweer, Deinum, Grou, Marssum, Boazum, Kimswerd, Witmarsum, Aldeboarn , Harlingen, Makkum, Augustinusga, Wousend en natuurlijk in De Spylder in Warns.